2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Найкращі наближення твірних ядер просторів аналітичних функцій

Савчук В. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Знайдено точні значення величин найкращого наближення твірного ядра системи p-фаберових многочленів функціями простору Харді H q, p -1 + q -1 = 1, та твірного ядра Szegö простору E 2(Ω) в однозв'язній області Ω зі спрямлюваною межею.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 56 (2004), no. 7, pp 1127-1143.

Зразок цитування: Савчук В. В. Найкращі наближення твірних ядер просторів аналітичних функцій // Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 7. - С. 947–959.

Повний текст