2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Асимптотична поведінка розв'язків нелінійного різницевого рівняння з неперервним аргументом

Штевич С.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто різницеве рівняння з меперершшм аргумен том $$x(t + 2) - 2\lambda x(t + 1) + \lambda ^2 x(t) = f(t, x(t)),$$ де $λ > 0, t ∈ [0, ∞)$ та $f: [0, ∞) × R → R$. Навелено умови ісііування та єдності неперервних асимптотично періодичних розв'язків даного рівнянняя. Доведено також наступне твердження: Нехай $x(t)$ — дійсна непервнаа функція така, що $$\mathop {\lim }\limits_{t \to \infty } (x(t + 2) - (1 - \alpha )x(t + 1) - \alpha x(t)) = 0$$ для деякого $α ∈ R$. У цьому випадку з обмеженості $x(t)$ завжди випливає, що $$\mathop {\lim }\limits_{t \to \infty } (x(t + 1) - x(t)) = 0$$ тоді і тільки годі, коли $α ∈ R \{1\}$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 56 (2004), no. 8, pp 1300-1307.

Зразок цитування: Штевич С. Асимптотична поведінка розв'язків нелінійного різницевого рівняння з неперервним аргументом // Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 8. - С. 1095–1100.

Повний текст