2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Корекція оцінки нелінійної ортогональної регресії

Кукуш О. Г., Фазекас Л., Цванциг С.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Для довільної нелінійної функції регресії показано, що оцінка ортогональної регресії є неконзистептпою. Застосовано нову техніку доведення пеконзистептності, яка грунтується на теореми про неявну функцію. Для випадку малих похибок вимірювання виписано головний член асимптотичного розкладу оцінки. Побудовано виправлену оцінку, що має менше асимптотичне відхилення у випадку малих похибок вимірювання.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 56 (2004), no. 8, pp 1308-1330.

Зразок цитування: Кукуш О. Г., Фазекас Л., Цванциг С. Корекція оцінки нелінійної ортогональної регресії // Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 8. - С. 1101–1118.

Повний текст