2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Точковий спектр оператора Шредіпгера з точковими взаємодіями у вершинах правильних N-кутників

Дудкін М. Є.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Наведено повний опис точкового спектра оператора Лапласа, збуреного точковими потенціалами, що зосереджені у вершинах правильних багатокутників. Доведено критерій відсутності точок точкового спектра сингулярного збуреного додатного самоспряжепого оператора із властивістю циклічності дефекпшх векторів.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 56 (2004), no. 8, pp 1343-1352.

Зразок цитування: Дудкін М. Є. Точковий спектр оператора Шредіпгера з точковими взаємодіями у вершинах правильних N-кутників // Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 8. - С. 1128–1134.

Повний текст