2019
Том 71
№ 11

Всі номери

О некоторых экстремальных задачах теории приближений в комплексной плоскости

Вакарчук С. Б.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

У банаховых просторах Харді $H_q$, Бергмана $H'_q$ на $ℬ (p, q, λ)$, одержано точні значення колмогоровського, берпштейнівського, гельфандінського, лінійного та тригопометричного $n$-поперечників класів аналітичних у колі $|z| < 1$ функцій, у яких усереднені модулі неперервності $r - x$ похідних мажоруються деякою функцією. Для цих класів також розгляиуго задачі оптимальпого відновлення та кодування функцій.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 56 (2004), no. 9, pp 1371-1390.

Зразок цитування: Вакарчук С. Б. О некоторых экстремальных задачах теории приближений в комплексной плоскости // Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 9. - С. 1155-1171.

Повний текст