2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Метод укорочення для зліченно- точкових крайових задач у просторі обмежених числових послідовностей

Недокіс В. А., Самойленко А. М., Теплінський Ю. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто можливі способи редукції зліченноточкової нелінійної крайової задачі з нелінійною крайовою умовою на відрізку до скіиченновимірної багатоточкової задачі, побудованої на основі вихідної методом укорочення. Наведені результати проілюстровано прикладами.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 56 (2004), no. 9, pp 1429-1462.

Зразок цитування: Недокіс В. А., Самойленко А. М., Теплінський Ю. В. Метод укорочення для зліченно- точкових крайових задач у просторі обмежених числових послідовностей // Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 9. - С. 1203-1230.

Повний текст