2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Степені оператора кривизни просторових форм і геодезичні дотичного розшарування

Сахарова Є., Ямпольський А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Відомо, що якщо $Г$ — геодезична лінія дотичного (сферичного) розшарування з метрикою Сасакі локально-симетричного ріманона многовиду, то всі геодезичні кривизни спроектованої кривої $λ = \pi_{ 1463-01}$ є константами. У даній статті розглянуто випадок (сферичного) дотичного розшарування над дійсними, комплексними та кватерніонними просторовими формами і наведено уніфіковане доведения наступної властивості: всі геодезичні кривизни спроектованої кривої дорівнюють нулю, починаючи з $k_3$, $k_6$, та $k_{10}$ відповідно для дійсної, комплексної та кватерпіонної форм.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 56 (2004), no. 9, pp 1463-1480.

Зразок цитування: Сахарова Є., Ямпольський А. Степені оператора кривизни просторових форм і геодезичні дотичного розшарування // Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 9. - С. 1231-1243.

Повний текст