2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про класифікацію функційних рівнянь на квазігрупах

Сохацький Ф. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядаються фупкційні рівняння над квазігруповими операціями. Доведено, що кожне квадратичне парастрофпо нескоротне фупкційне рівняння від чотирьох предметних змінних парастрофно рівносильне або функнійному рівнянню медіальності, або функційному рівнянню псевдомедіальності. Знайдено множину всіх розв'язків загального функційного рівняння псевдомедіальності, а також критерій нескоротності квадратичного функційного рівняння від чотирьох предметних змінних.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 56 (2004), no. 9, pp 1499-1508.

Зразок цитування: Сохацький Ф. М. Про класифікацію функційних рівнянь на квазігрупах // Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 9. - С. 1259-1266.

Повний текст