2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Наближення функцій, заданих на дійсній осі, операторами, що породжуються λ-методами підсумовування їх інтегралів Фур'є

Жигалло Т. В., Харкевич Ю. І.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Отримано асимптотичні рівності для верхніх меж відхилень операторів, що породжуються λ- методами (означеними сукупністю $Λ=\{λ_{σ}(·)\}$ неперервних на $[0; ∞)$ функцій, залежних від дійсного параметра σ) на класах (ψ, β)-диференційовних функцій, заданих на дійсній осі.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 56 (2004), no. 9, pp 1509-1525.

Зразок цитування: Жигалло Т. В., Харкевич Ю. І. Наближення функцій, заданих на дійсній осі, операторами, що породжуються λ-методами підсумовування їх інтегралів Фур'є // Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 9. - С. 1267-1280.

Повний текст