2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про властивості операториих поліномів типу Бернштейна, що наближають оператор Урисона

Демків І. І.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Узагальнюються властивості поліномів Бернштейна на операторні поліноми типу Бернштейна, що наближають оператор Урисона.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 56 (2004), no. 9, pp 1538-1545.

Зразок цитування: Демків І. І. Про властивості операториих поліномів типу Бернштейна, що наближають оператор Урисона // Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 9. - С. 1172-1181.

Повний текст