2019
Том 71
№ 11

Всі номери

До теореми Скитовича- Дармуа па абелевих групах

Миронюк М. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Доведено теореми, що узагальнюють теорему Скитовича - Дармуа на випадок, коли незалежні випадкові величини $ξ_j,\; j = 1, 2, ..., n, n ≥ 2$, набувають значень у локально компактній абелевій групі, а коефіцієнти $α_j,\; β_j$- лінійних форм $L_1 = α_1ξ_1 + ... + α_nξ_n $ та $L_2 = β_1ξ_1 + ... + β_nξ_n$ є антоморфізмами групи.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 56 (2004), no. 10, pp 1602-1618.

Зразок цитування: Миронюк М. В. До теореми Скитовича- Дармуа па абелевих групах // Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 10. - С. 1342 – 1356.

Повний текст