2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Нарізно неперервні функції на добутках і їх залежність від ℵ координат

Михайлюк В. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджуються необхідні і достатні умови па топологічні добутки X = ∏s ∈ s X s and Y = ∏t ∈ T Y t для того, щоб кожна нарізно неперервна функція f: X × Y → ℝ залежала не більше ніж від ℵ координат відносно тієї чи іншої змінної.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 56 (2004), no. 10, pp 1619-1632.

Зразок цитування: Михайлюк В. В. Нарізно неперервні функції на добутках і їх залежність від ℵ координат // Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 10. - С. 1357-1369.

Повний текст