2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Дифузійна система Лотки - Вольтерра: симетрії Лі, точні та числові розв'язки

Душка В. А., Черніга Р. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Наведено вичерпний опис симетрій Лі нелінійної дифузійної системи Лотки-Вольтерра. Результати застосовано для побудови точних розв'язків системи Лотки - Вольтерра, які в свою чергу використано для розв'язання відповідних нелінійних крайових задач з нульовими умовами Ноймана. Аналітичні результати порівняно з числовими обчисленнями з використанням методу скінченних елементів, на підставі чого зроблено висновок про важливу роль знайдених точних розв'язків при розв'язанні крайових задач Ноймана для системи Лотки-Вольтерра.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 56 (2004), no. 10, pp 1665-1675.

Зразок цитування: Душка В. А., Черніга Р. М. Дифузійна система Лотки - Вольтерра: симетрії Лі, точні та числові розв'язки // Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 10. - С. 1395-1404.

Повний текст