2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Групи з небагатьма немодулярними підгрупами

Де Марі Ф.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Нехай G — група, що не має секцій, ізоморфних групам Тарського, всі немодулярпі підгрупи якої породжують в G деяку власну підгрупу. Доведепо, що G містить скінченну нормальну підгрупу N, фактор-група G/N якої є групою з медулярною решіткою підгруп.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 56 (2004), no. 10, pp 1693-1698.

Зразок цитування: Де Марі Ф. Групи з небагатьма немодулярними підгрупами // Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 10. - С. 1419-1423.

Повний текст