2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Признаки корректности задачи Коши для дифференциально-операторных уравнений произвольного порядка

Власенко Л. А., Пивень А. Л., Руткас А. Г.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

У банаховнх просторах досліджується диференціальне рівняння $\mathop \sum \nolimits_{j = 0}^n \;A_j u^{(j)} (t) = 0$ замкненими лінійними операторами $A_j$ (взагалі кажучи, оператор $A_n$ при старшій похідній є виродженим). Одержано умови коректності, що характеризують неперервну залежність розв'язків та їх похідних від початкових даних. Абстрактні результати застосовуються до рівнянь з частинними похідними.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 56 (2004), no. 11, pp 1766-1781.

Зразок цитування: Власенко Л. А., Пивень А. Л., Руткас А. Г. Признаки корректности задачи Коши для дифференциально-операторных уравнений произвольного порядка // Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 11. - С. 1484-1500.

Повний текст