2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про середні значення ряду Діріхле

Зеліско M. M., Шеремета М. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Для ряду Діріхле з довільною абсцисою абсолютної збіжності досліджено зв'язок між зростанням максимального члена $\left( {\mathop \sum \nolimits_{n = 1}^\infty \left| {a_n } \right|^q \exp \{ q\sigma \lambda _n \} } \right)^{1/q}$, $q ∈ (0,+∞)$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 56 (2004), no. 11, pp 1782-1795.

Зразок цитування: Зеліско M. M., Шеремета М. М. Про середні значення ряду Діріхле // Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 11. - С. 1501-1502.

Повний текст