2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Разложение взвешенных псевдообратных матриц в матричные степенные произведения

Галба Е. Ф., Дейнека В. С., Сергиенко И. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

На основі тотожності Ей л ера одержано розвинення зважених псевдообернених матриць з додатно означеними вагами у нескінченні матричні степеневі добутки двох типів: з додатними і від'ємними показниками степенів. Встановлено оцінки близькості зважених псевдообернених матриць та матриць, отриманих на основі фіксованого числа співмножників матричних степеневих добутків та членів матричних степеневих рядів. Наведено порівняння швидкостей збіжності до зважених псевдообернених матриць їх розвинень в матричні степеневі ряди і в матричні степеневі добутки. Розглянуто питання побудови та порівняння ітераційиих процесів обчислення зважених псевдооберпепих матриць па основі одержаних розвинень цих матриць.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 56 (2004), no. 11, pp 1828-1848.

Зразок цитування: Галба Е. Ф., Дейнека В. С., Сергиенко И. В. Разложение взвешенных псевдообратных матриц в матричные степенные произведения // Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 11. - С. 1539-1556.

Повний текст