2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Ортогональний підхід до побудови теорії узагальнених функцій нескінченного числа змінних та пуассонів аналіз білого шуму

Березанський Ю. М., Теско В. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розроблено ортогональний підхід до побудови теорії узагальнених функцій нескінченного числа змінних (без використання якобієвих полів) і наведено його застосування до побудови та вивчення пуассонового аналізу білого шуму.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 56 (2004), no. 12, pp 1885-1914.

Зразок цитування: Березанський Ю. М., Теско В. А. Ортогональний підхід до побудови теорії узагальнених функцій нескінченного числа змінних та пуассонів аналіз білого шуму // Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 12. - С. 1587-1615.

Повний текст