2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Варіаційні ультрапараболічні нерівності

Лавренюк С. П., Процах Н. П.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

В обмеженій області простору ℝ n +2 розглянуто варіаційні ультрапараболічпі нерівності з початковою умовою. Одержано умови існування та єдиності розв'язку такої задачі. Як частковий випадок отримано розв'язність мішаних задач для деяких класів нелінійних ультрапараболічних рівнянь з некласичними та класичними крайовими умовами.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 56 (2004), no. 12, pp 1915-1931.

Зразок цитування: Лавренюк С. П., Процах Н. П. Варіаційні ультрапараболічні нерівності // Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 12. - С. 1616-1628.

Повний текст