2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Стохастична динаміка та ієрархія для рівняння больцмана з довільним диференціальним перерізом розсіяння

Лампіс М., Петрина Д. Я.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Побудовано етохастичпу динаміку, що відповідає рівнянню Больцмана з довільним перерізом розсіяння. Вивчено стохастнчпу ієрархію Больцмана, розв'язки якої назовні гіперплощип нижчої розмірності, де точкові частинки взаємодіють, збігаються з добутком одночастипкопих кореляційних функцій, якщо початкові кореляційні функції є добутком одночастипкових кореляційних функцій. У свою чергу, одпочастипкоиа кореляційна функція задовольняє рівняння Больцмана. Виведено динаміку М. Каца у просторі імпульсів.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 56 (2004), no. 12, pp 1932-1960.

Зразок цитування: Лампіс М., Петрина Д. Я. Стохастична динаміка та ієрархія для рівняння больцмана з довільним диференціальним перерізом розсіяння // Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 12. - С. 1629-1653.

Повний текст