2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Елементарна редукція матриць над правими 2-евклідовими кільцями

Романів О. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Введено поняття ііекомутативпого (правого) 2-евклідового кільця. Доведено, що праве 2-евклідове кільце є правим кільцем Ерміта, правим кільцем Безу та G^-кільцем. Показано, що довільний правий уиімодулярішй рядок довжиною, не меншою за 3, над правим кільцем Безу стабільного рангу 2 має елементарну діагональну редукцію. Доведено, що праве кільце Безу стабільного рангу 1 є правим 2-евклідовим кільцем.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 56 (2004), no. 12, pp 2028-2034.

Зразок цитування: Романів О. М. Елементарна редукція матриць над правими 2-евклідовими кільцями // Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 12. - С. 1717 – 1721.

Повний текст