2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Інтегрування одного класу систем диференціальних рівнянь за допомогою контурного інтеграла

Іванюк М. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Для систем $q$ лінійних диференціальних рівнянь $n$-го порядку з поліноміальними матрицями-коефіцієнтами за допомогою контурного інтеграла Лапласа будується фундаментальна сім'я формальних розв'язків, визначених в деякому секторі комплексної площини. Виведені асимптотичні зображення вказаних розв'язків для великих додатних значень незалежної змінної.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 47 (1995), no. 1, pp 32-41.

Зразок цитування: Іванюк М. М. Інтегрування одного класу систем диференціальних рівнянь за допомогою контурного інтеграла // Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 1. - С. 30–38.

Повний текст