2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Скінченні недисперсивні групи, у яких всі підгрупи непримарного індексу метациклічні

Зузук Л. І.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Описана будова скінченних недиспсрсивпих груп, у яких всі підгрупи непримарного індексу метациклічні.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 47 (1995), no. 6, pp 869-874.

Зразок цитування: Зузук Л. І. Скінченні недисперсивні групи, у яких всі підгрупи непримарного індексу метациклічні // Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 6. - С. 755–759.

Повний текст