2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Метод усереднення в деяких задачах теорії нелінійних коливань

Петришин Р. І.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Доведена розв’язність багатоточкових задач для нелінійних коливних систем за допомогою методу усереднення. Встановлені також оцінки відхилення розв’язків вихідних і усереднених задач.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 47 (1995), no. 6, pp 924-935.

Зразок цитування: Петришин Р. І. Метод усереднення в деяких задачах теорії нелінійних коливань // Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 6. - С. 801–810.

Повний текст