2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Нелокальна крайова задача для параболічних рівнянь зі змінними коефіцієнтами

Задорожна П. М., Пташник Б. Й.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджується задача з нелокальними умовами за часовою координатою для параболічних за Петровським рівнянь довільного порядку зі змінними коефіцієніами. Встановлюються умови існування та єдиності класичного розв’язку задачі. Доводяться метричні теореми про оцінки знизу малих знаменників, які виникають при побудові розв’язку задачі.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 47 (1995), no. 7, pp 1050-1057.

Зразок цитування: Задорожна П. М., Пташник Б. Й. Нелокальна крайова задача для параболічних рівнянь зі змінними коефіцієнтами // Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 7. - С. 915–921.

Повний текст