2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Крайові задачі для диференціального рівняння, не розв'язного відносно старшої похідної за часом

Комарницька Л. І., Пташник Б. Й.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Встановлено умови існування та єдиності розв'язків задач з локальними крайовими умовами за часовою змінною та умовами періодичності за просторовими координатами для диференціальних рівнянь з постійними коефіцієнтами, не розв'язних відносно старшої л охідної за часом. Доведено метричну теорему про оцінки знизу малих знаменників, які виникають при побудові розв'язків задач.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 47 (1995), no. 9, pp 1364-1377.

Зразок цитування: Комарницька Л. І., Пташник Б. Й. Крайові задачі для диференціального рівняння, не розв'язного відносно старшої похідної за часом // Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 9. - С. 1197–1208.

Повний текст