2019
Том 71
№ 11

Всі номери

До побудови розв'язку однорідної лінійної системи диференціальних рівнянь із сталими коефіцієнтами матричним методом

Філер З. Ю.

Повний текст (.pdf)


Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 28 (1976), no. 6, pp 648-650.

Зразок цитування: Філер З. Ю. До побудови розв'язку однорідної лінійної системи диференціальних рівнянь із сталими коефіцієнтами матричним методом // Укр. мат. журн. - 1976. - 28, № 6. - С. 841–844.

Повний текст