2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Багатоточкова задача для безтипних факторизованих диференціальних операторів

Пташник Б. Й., Силюга Л. П.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджено коректність задачі з багатоточковими умовами за часовою змінною та умовами періодичності за просторовими координатами для диференціальних операторів, які розкладаються на оператори першого порядку з комплексними коефіцієнтами. Встановлено умови існування та єдиності класичного розв'язку задачі. Доведено метричні теореми про оцінки знизу малих знаменників, які виникають при побудові розв'язку.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 48 (1996), no. 1, pp 75-89.

Зразок цитування: Пташник Б. Й., Силюга Л. П. Багатоточкова задача для безтипних факторизованих диференціальних операторів // Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 1. - С. 66-79.

Повний текст