2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Зображення та дослідження розв'язків нелокальної крайової задачі для системи диференціальних рівнянь з частинними похідними

Ільків В. С., Пташник Б. Й.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджується нелокальна за часовою змінною крайова задача для системи диференціальних рівнянь з частинними похідними і сталими коефіцієнтами. На базі метричного підходу доведена коректність задачі в шкалі просторів Соболева періодичних за просторовими змінними функцій, а також побудоване явне зображення розв'язку з використанням матричного числення.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 48 (1996), no. 2, pp 207-219.

Зразок цитування: Ільків В. С., Пташник Б. Й. Зображення та дослідження розв'язків нелокальної крайової задачі для системи диференціальних рівнянь з частинними похідними // Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 2. - С. 184-194.

Повний текст