2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Нелінійні інтегровні системи, пов'язані з еліптичною алгеброю Лi - Бакстера

Притула М. М., Сидоренко Ю. М., Штрамп В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Побудовано ієрархію пуассонових структур Гамільтона, пов'язаних з „еліптичною" спектральною задачею. Знайдено породжуючий оператор рівняння асиметричного кірального 0(3)-поля.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 48 (1996), no. 2, pp 248-266.

Зразок цитування: Притула М. М., Сидоренко Ю. М., Штрамп В. Нелінійні інтегровні системи, пов'язані з еліптичною алгеброю Лi - Бакстера // Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 2. - С. 220-235.

Повний текст