2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Багатоточкова задача для гіперболічних рівнянь зі змінними коефіцієнтами

Василишин П. Б., Клюс І. С., Пташник Б. Й.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

На основі метричного підходу досліджено питання класичної коректності задачі з багатоточковими умовами за часовою координатою в циліндричній області для лінійних гіперболічних рівнянь порядку $2n (n > 1)$ зі змінними відносно $x$ коефіцієнтами в циліндричній області. Доведено метричні теореми про оцінки знизу малих знаменників, які виникають при побудові розв'язку задачі. Одержані результати є розвитком робіт [1-7].

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 48 (1996), no. 11, pp 1659-1668.

Зразок цитування: Василишин П. Б., Клюс І. С., Пташник Б. Й. Багатоточкова задача для гіперболічних рівнянь зі змінними коефіцієнтами // Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 11. - С. 1468-1476.

Повний текст