2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Глобальные решения и инвариантные торы дифференциально- разностных уравнений

Белан Е. П.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Доведено існування m-параметричної сім'ї глобальних розв'язків системи диференціально-різницевих рівнянь. Для диференціально-різницевих рівнянь на горі введено число обертання. Розглянуто задачу про збурення інваріантного тора системи диференціально-різницевих рівнянь. Досліджено задачу про періодичні та квазіперіодичні розв'язки диференціально-різницевого рівняння другого порядку.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 49 (1997), no. 1, pp 9-24.

Зразок цитування: Белан Е. П. Глобальные решения и инвариантные торы дифференциально- разностных уравнений // Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 1. - С. 11–24.

Повний текст