2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Сингулярно збурені стохастичні системи

Королюк В. С.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто проблеми сингулярного збурення оборотних операторів та їх застосування до аналізу стохастичних марковських систем, що задаються випадковими еволюціями. Схеми фазового укрупнення, усереднення та дифузійної апроксимації застосовуються до динамічних систем зі швидкими марковськими переключеннями.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 49 (1997), no. 1, pp 25-35.

Зразок цитування: Королюк В. С. Сингулярно збурені стохастичні системи // Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 1. - С. 25–34.

Повний текст