2019
Том 71
№ 11

Всі номери

О существовании равновесных состояний систем упругих шаров в пределе Больцмана - Энскога

Петрина Д. Я., Петрина Е. Д.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчаються рівноважні стани систем пружних куль в границі Больцмана- Енскога, коли (d→0, 1/v→∞ (z→∞), d 3 (1/v)=const (d 3 z=const)). Для цього використовуються рівняння Кірквуда- Зальцбурга. Доведено, що в границі Больцмана - Енскога існують розв'язки цих рівнянь, і граничні функції розподілу сталі. Використовуючи умову узгодженості і кластерності, доведено, що всі функції розподілу дорівнюють добутку одночастинкових, які в свою чергу можна подати степеневим рядом від z=d 3 z з певними коефіцієнтами.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 49 (1997), no. 1, pp 124-134.

Зразок цитування: Петрина Д. Я., Петрина Е. Д. О существовании равновесных состояний систем упругих шаров в пределе Больцмана - Энскога // Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 1. - С. 112–121.

Повний текст