2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Симетрія рівнянь лінійної та нелінійної квантової механіки

Фущич В. І.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Описано локальні і нелокальиі симетрії лінійних та нелінійних хвильових рівнянь, класифікації нелінійних багатовимірних рівнянь, сумісних з принципом відносності Галілея. Запропоновано нові системи нелінійних рівнянь для опису фізичних процесів у класичній та квантовій механіці.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 49 (1997), no. 1, pp 181-196.

Зразок цитування: Фущич В. І. Симетрія рівнянь лінійної та нелінійної квантової механіки // Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 1. - С. 164–176.

Повний текст