2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Задача з нелокальними умовами для слабконелінійних гіперболічних рівнянь

Гой Т. П., Пташник Б. Й.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджена задача з нелокальними двоточковими умовами за часовою координатою та умовами періодичності за просторовою змінною для слабконелінійних гіперболічних рівнянь порядку n, n≥3, із сталими коефіцієнтами у лінійній частині оператора. Розв'язність задачі, взагалі, пов'язана з проблемою малих знаменників, для оцінки знизу яких використано метричний підхід. Для майже всіх (відносно міри Лебега) коефіцієнтів рівняння та параметрів області встановлено умови існування єдиного класичного розв'язку розглядуваної задачі.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 49 (1997), no. 2, pp 204-215.

Зразок цитування: Гой Т. П., Пташник Б. Й. Задача з нелокальними умовами для слабконелінійних гіперболічних рівнянь // Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 2. - С. 186–195.

Повний текст