2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Средние колебания и сходимость интегралов Пуассона

Коляда В. И.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Знайдено умови на середні коливання періодичної сумовної функції, за яких із сумовності у точці методом Абеля - Пуассона її ряду Фур'є (спряженого ряду) випливає збіжність середніх Стєклова (існування спряженої функції) в цій точці. Аналогічні результати одержано для інтеграла Пуассона в ℝ+n+1.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 49 (1997), no. 2, pp 227-246.

Зразок цитування: Коляда В. И. Средние колебания и сходимость интегралов Пуассона // Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 2. - С. 206–222.

Повний текст