2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Нелинейные нелокальные задачи для параболического уравнения в двумерной области

Березовский А. А., Митропольский Ю. А., Шхануков-Лафишев М. Х.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Встановлено збіжність методу Роте для параболічного рівняння з нелокального граничною умовою і отримано апріорну оцінку в сітковій нормі на шарі побудованої різницевої схеми. Доведено збіжність в малому запропонованого ітераційного процесу для розв'язання вихідної задачі.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 49 (1997), no. 2, pp 269-280.

Зразок цитування: Березовский А. А., Митропольский Ю. А., Шхануков-Лафишев М. Х. Нелинейные нелокальные задачи для параболического уравнения в двумерной области // Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 2. - С. 244–254.

Повний текст