2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про прямі розклади у модулях над груповими кільцями

Петренко Б. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

В теорії нескінченних груп серед корисних узагальнень класичної теореми Машке досить важливе місце посідає теорема Ковача - Ныомепа, яка дає достатні умови існування G-іііваріаитиих доповнень у модулях над періодичною скінченного над центром групою G. У даній статгі теорему Ковача - Ныомена узагальнено па модулі над груповим кільцем KG, де K дедекіндова область.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 49 (1997), no. 2, pp 281-288.

Зразок цитування: Петренко Б. В. Про прямі розклади у модулях над груповими кільцями // Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 2. - С. 255–261.

Повний текст