2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Слабопелипейные краевые задачи для операторных уравнений с импульсным воздействием

Бойчук А. А., Журавлев В. Ф., Самойленко А. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто задачу про знаходження умов розв'язності та алгоритмів побудови рози'язкі» слаб-конеліпійних крайових задач для операторних рівнянь (з петеровою лінійною частиною) з імпульсною дією в фіксовані моменти часу. Схему дослідження побудовано па переході за допомогою методів типу Ляпунова-Шмідта під імпульсної крайопої задачі до еквівалентної операгорпої системи, для розв'язання якої можуть бути застосовані ітераційні процедури, які грун туються па принципі нерухомої точки.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 49 (1997), no. 2, pp 302-319.

Зразок цитування: Бойчук А. А., Журавлев В. Ф., Самойленко А. М. Слабопелипейные краевые задачи для операторных уравнений с импульсным воздействием // Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 2. - С. 272–288.

Повний текст