2019
Том 71
№ 11

Всі номери

К вопросу о конечномерной аппроксимации решений некорректных задач

Урумбаев А. Н.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Показано, що наведений нижче модифікований метод наближеного розв'язування інтегральних рівнянь Фредгольма першого роду є більш економічним у порівнянні з традиційними методами скінченновимірної апроксимації.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 49 (1997), no. 2, pp 320-326.

Зразок цитування: Урумбаев А. Н. К вопросу о конечномерной аппроксимации решений некорректных задач // Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 2. - С. 289–295.

Повний текст