2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Розв'язність однієї крайової періодичної задачі

Петрівський Я. Б., Хома Г. П.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

У просторі функцій B a 3+ ={g(x, t)=−g(−x, t)=g(x+2π, t)=−g(x, t+T3/2)=g(x, −t)} встановлено, що при виконанні умови aT 3 (2s−1)=4πk, (4πk, a (2s−1))=1, k ∈ ℤ, s ∈ ℕ, лінійна задача u u −a 2 u xx =g(x, t), u(0, t)=u(π, t)=0, u(x, t+T 3 )=u(x, t), ℝ2 завжди сумісна. Для доведення цього твердження побудовано точний розв'язок у вигляді інтегрального оператора.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 49 (1997), no. 2, pp 327-333.

Зразок цитування: Петрівський Я. Б., Хома Г. П. Розв'язність однієї крайової періодичної задачі // Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 2. - С. 302–308.

Повний текст