2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Проекційний метод побудови розв'язків задачі про нормальні симетричні коливання в'язкої рідини

Барняк О. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Запропоновано варіаційне формулювання спектральної задачі про нормальні симетричні коливання в'язкої рідини. На основі цього формулювання побудовано проекційний метод визначення дійсних власних значень задачі. Проведено чисельну реалізацію методу для сферичної порожнини.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 49 (1997), no. 2, pp 349-355.

Зразок цитування: Барняк О. М. Проекційний метод побудови розв'язків задачі про нормальні симетричні коливання в'язкої рідини // Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 2. - С. 315–320.

Повний текст