2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про один клас розв'язків рівняння Вольтерра з регулярною сингулярністю

Крейн С. Г., Сапронов І. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядається інтегральне рівняння Вольтерра другого роду з регулярного сипгулярністю. У припущенні, що ядро K(x,t) —дійсна матричпозпачна функція порядку n×n з неперервними частинними похідними до порядку N+1 включно, і K(0,0) має комплексні власні значення ν±i μ (ν>0). Показано, що коли ν>2|‖K|‖ C -N-1, тоді існують два лінійно незалежних розв'язки даного рівняння.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 49 (1997), no. 3, pp 467-476.

Зразок цитування: Крейн С. Г., Сапронов І. В. Про один клас розв'язків рівняння Вольтерра з регулярною сингулярністю // Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 3. - С. 424–432.

Повний текст