2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Краевые задачи для стационарных уравнений Гамильтона—Якоби и Беллмана

Маслов В. П., Самборский С. Н.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Внодяться розв'язки граничних задач для стаціонарних рівнянь Гамільтона-Якобі та Беллмапа и функціональних просторах (семімодулях) зі спеціальною алгебраїчною структурою, яка відповідає цим задачам. В означених просторах одержані представлення розв'язків через „базисні", а також теорема про їх апроксимацію при апроксимації негладких гамільтоніанів гладкими. Підхід являє собою альтернативу принципу максимума.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 49 (1997), no. 3, pp 477-493.

Зразок цитування: Маслов В. П., Самборский С. Н. Краевые задачи для стационарных уравнений Гамильтона—Якоби и Беллмана // Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 3. - С. 433–447.

Повний текст