2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Мірозначна дифузія

Скороход А. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядається клас неперервних мірозначних процесів {μ t } на скінченновимірному евклідовому просторі X, для якого ∫fd μ t — семімартингал з характеристикою, що є абсолютно неперервною відносно t для всіх досить гладких t for all f:X→R. Показано, що при досить загальних умовах марковський процес з цією властивістю може бути отриманий як слабка границя для систем випадково взаємодіючих частинок, що рухаються в X уздовж траєкторій дифузійного процесу в X, коли число частинок зростає до нескінченності.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 49 (1997), no. 3, pp 506-513.

Зразок цитування: Скороход А. В. Мірозначна дифузія // Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 3. - С. 458–464.

Повний текст