2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Об оптимизации приближенного интегрирования методами Монте-Карло

Бабенко В. Ф.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розв'язана задача оптимізації методів Монте-Карло наближеного інтегрування за довільною абсолютно неперервною мірою. Запропопована зручна для досліджень такого типу модель методів Монте-Карло, в якій використовується поняття перехідної ймовірності.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 49 (1997), no. 4, pp 523-528.

Зразок цитування: Бабенко В. Ф. Об оптимизации приближенного интегрирования методами Монте-Карло // Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 4. - С. 475–480.

Повний текст