2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Функциональный закон повторного логарифма для нормированных интегралов от процессов со слабой зависимостью

Бондарев Б. В., Королев М. Е.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Для нормованих інтегралів від процесів із слабкою залежністю доведено закон повторного логарифму у формі Штрассепа. Одержані результати застосовано при побудові криволінійної довірчої області, в якій буде знаходитись розв'язок рівняння з малим параметром.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 49 (1997), no. 4, pp 539-549.

Зразок цитування: Бондарев Б. В., Королев М. Е. Функциональный закон повторного логарифма для нормированных интегралов от процессов со слабой зависимостью // Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 4. - С. 490–499.

Повний текст