2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Аналітична побудова ієрархічної матричної функції Ляпунова для імпульсних систем

Беґмуратов К. А., Мартинюк А. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Для імпульсної системи розроблено метод побудови ієрархічної матричної функції Ляпунова.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 49 (1997), no. 4, pp 604-617.

Зразок цитування: Беґмуратов К. А., Мартинюк А. А. Аналітична побудова ієрархічної матричної функції Ляпунова для імпульсних систем // Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 4. - С. 548–557.

Повний текст