2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Некоторые условия обязательности и обобщения теоремы Ю. Г. Федорова

Половицкий Я. Д.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Означено новий тип умов — умови S-обов'язковості. Описані широкі класи груп з умовою черніковської обов'язковості та деякими іншими умовами, які близькі до відомої умови Ю. Г. Федорова.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 49 (1997), no. 4, pp 628-634.

Зразок цитування: Половицкий Я. Д. Некоторые условия обязательности и обобщения теоремы Ю. Г. Федорова // Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 4. - С. 566–572.

Повний текст